Privacy beleid

Versie 0.1

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het danook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Opdeze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als uonze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen enhoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precieshoe wij werken. 
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten vanwww.de-sanitairshop.nl. U dient zich ervan bewust te zijndat De-Sanitairshop niet verantwoordelijk is voor het privacy beleidvan andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van dezewebsite geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De-Sanitairshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haarsite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u onsverschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we uom persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens wordengebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens wordenopgeslagen op eigen beveiligde servers van www.de-sanitairshop.nl of dievan een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren metandere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is hetmogelijk dat we die berichten bewaren. 
Soms vragen wij u naar uwpersoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevantzijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uwverzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen opeigen beveiligde servers van www.de-sanitairshop.nl of die van een derdepartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met anderepersoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht tekrijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnenafstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die opuw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyserenhoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerdeinformatie over uw gebruik van de website kan worden overgebrachtnaar eigen beveiligde servers van www.de-sanitairshop.nl of die van eenderde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe ude website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor anderedoeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ditprivacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoorhebben verkregen. 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering vanwebapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onzewebwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingensysteem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoevevan het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verderverspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie interngedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en demogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/ofveranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dezeprivacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dezeprivacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen,of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aanons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevensaan te passen of om u af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wiltlaten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaandecontactgegevens. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies teaccepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om allecookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordtverzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services,op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijnuitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als uvragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met onsopnemen. 

Contactgegevens: 
De-Sanitairshop
info@de-sanitairshop.nl 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op. 

Privacy beleid

Versie 0.1

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het danook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Opdeze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als uonze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen enhoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precieshoe wij werken. 
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten vanwww.de-sanitairshop.nl. U dient zich ervan bewust te zijndat De-Sanitairshop niet verantwoordelijk is voor het privacy beleidvan andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van dezewebsite geeft u aan het privacy beleid te accepteren. De-Sanitairshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haarsite en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u onsverschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we uom persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens wordengebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens wordenopgeslagen op eigen beveiligde servers van www.de-sanitairshop.nl of dievan een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren metandere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is hetmogelijk dat we die berichten bewaren. 
Soms vragen wij u naar uwpersoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevantzijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uwverzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen opeigen beveiligde servers van www.de-sanitairshop.nl of die van een derdepartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met anderepersoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht tekrijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnenafstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die opuw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyserenhoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerdeinformatie over uw gebruik van de website kan worden overgebrachtnaar eigen beveiligde servers van www.de-sanitairshop.nl of die van eenderde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe ude website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor anderedoeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in ditprivacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoorhebben verkregen. 

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering vanwebapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onzewebwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingensysteem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoevevan het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verderverspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie interngedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en demogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/ofveranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dezeprivacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig dezeprivacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen,of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aanons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevensaan te passen of om u af te melden. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wiltlaten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaandecontactgegevens. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies teaccepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om allecookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordtverzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services,op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijnuitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als uvragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met onsopnemen. 

Contactgegevens: 
De-Sanitairshop
info@de-sanitairshop.nl 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan gerust contact met ons op. 

Nieuwsbrief
Welkom op onze webshop! Wij bieden hoogwaardige sanitair producten aan tegen scherpe prijzen. Ons doel is om u te helpen bij het creëren van uw droom badkamer, wc of keuken.
Copyright © 2023 De-Sanitairshop 
Welkom op onze webshop! Wij bieden hoogwaardige sanitair producten aan tegen scherpe prijzen. Ons doel is om u te helpen bij het creëren van uw droom badkamer, wc of keuken.
Copyright © 2023 De-Sanitairshop 
Nieuwsbrief
Welkom op onze webshop! Wij bieden hoogwaardige sanitair producten aan tegen scherpe prijzen. Ons doel is om u te helpen bij het creëren van uw droom badkamer, wc of keuken.
Nieuwsbrief
Welkom op onze webshop! Wij bieden hoogwaardige sanitair producten aan tegen scherpe prijzen. Ons doel is om u te helpen bij het creëren van uw droom badkamer, wc of keuken.
Copyright © 2023 De-Sanitairshop